Styrelsen

Kungälv/Ale Diabetesförening

Styrelsen i Kungälv/Ale Diabetesförening 2022

Namn Roll E-post Telefon

Göran Svensson

Ordförande gorans@gorans.se 0793 473 420
Lisbeth Björnström Kassör    
Olle Björnström Sekreterare    
Yvonne Byberg Vice ordförande    
Karin Andersson Ledamot    
Jonny Mattiasson Ledamot    
Helena Specht Ersättare    

Verksamhetsberättelser (ordförande inom parentes)

2021 (Göran Svensson)

2020 (Göran Svensson)

2019 (Göran Svenson)     

2018 (Bert Bohlin)

2017 (Bert Bohlin)

2016 (Bert Bohlin)