Styrelsen

Kungälv/Ale Diabetesförening

Styrelsen i Kungälv/Ale Diabetesförening 2019

Namn Roll E-post Telefon

Göran Svensson

Ordförande gorans@gorans.se 0303 -17 940      0793 473 420
Lisbeth Björnström Kassör    
Olle Björnström Sekreterare    
Yvonne Byberg Ledamot    
Karin Andersson Ledamot    
Bert Bohlin Ledamot    

Verksamhetsberättelser

2019 (Ordförande Göran Svenson)     

2018 (Ordförande Bert Bohlin)

2017 (Ordförande Bert Bohlin)

2016 (Ordförande Bert Bohlin)