Styrelsen

Kungälv/Ale Diabetesförening

Styrelsen i Kungälv/Ale Diabetesförening 2023

Namn Roll E-post Telefon

Göran Svensson

Ordförande gorans@gorans.se 0793 473 420
Björn Johnsen Kassör    
Jonny Mattiasson Sekreterare    
Yvonne Byberg Ledamot    
Lisbeth Björnström Ledamot    

Verksamhetsberättelser (ordförande inom parentes)

2022 (Göran Svensson)

2021 (Göran Svensson)

2020 (Göran Svensson)

2019 (Göran Svenson)     

2018 (Bert Bohlin)

2017 (Bert Bohlin)

2016 (Bert Bohlin)