Mediyoga

24 februari kl 18-19

Karin Johansson (leg sjukgymnast)

Mediyoga, tidigare Medicinsk yoga, är en yogaform som utvecklades i slutet av 90-talet på Institutet för Medicinsk yoga i Stockholm genom kursverksamhet med tiotusentals deltagare på flera hundra svenska arbetsplatser. MediYogan utgår från Kundaliniyoga, en av de äldsta yogaformerna vi känner till.
MediYoga innefattar ett hundratal olika pass och meditationer och är ett utpräglat terapeutiskt system som kan användas vid rehabilitering för grupper med olika behov eller individuellt. Fysiska övningar och ställningar kombineras med andnings- och koncentrationstekninker. Enkla, kraftfulla yogapass kombineras med djupverkande meditation för energimässig balans på alla plan; fysiskt, mentalt och emotionellt. Alla övningar utförs alltid med utgångspunkt från individens förmåga och kapacitet. Har man svårt att sitta på golvet kan övningarna likaväl göras sittande på en stol.
Forskning på Mediyoga bedrivs kontinuerligt och flera svenska studier har gjorts i samarbete med bl a Karolinska Institutet, Danderyds sjukhus och Stockholms universitet. Forskning på yoga har bedrivits internationellt sedan 1910-talet och visar på såväl fysiska som psykiska effekter. Minskad trötthet/utmattning, förbättrad sömn, förbättrad hormonbalans, sänkt blodtryck, minskad oro/ångest, minskad nedstämdhet, ökad kroppskännedom, förbättrat minne och ökad koncentration är exempel på dokumenterade effekter. Minskad stress är en övergripande faktor som påverkar de flesta sjukdomstillstånd. Yoga och meditation har visat sig vara ett av de mest effektiva verktygen för att minska stess.