Spelar injektionsteknik någon roll (JA)

Den 23 februari 2020 gästades vi av sjuksköterskan Kajsa Hübinette från medicinteknikföretaget BD där hon är produktspecialist.

Hon höll ett mycket intressant och lärorikt föredrag för oss. Ni som missade det missade verkligen möjligheten att få viktig information. Dessutom är Kajsa en mycket bra föreläsare som lever sig in i det hon pratar om. Hon bjuder verkligen på sig själv.

BD står för Becton, Dickinsson and Company. Två handelsresande (Maxwell W. Becton och Fairleigh S. Dickinson) i medicinteknisk utrustning träffades på ett tåg och började prata. De var överens om att kvalitén på det de sålde inte var så bra. De ansåg båda att det fanns god möjligheter till förbättring och beslöt att bilda ett nytt företag tillsammans. Detta hände 1897. Ledordet för företaget skulle vara kvalité och därför sker all tillverkning inom företaget så att den kan garanteras.

1924 skapade BD världens första insulinspruta. De var också först med att tillverka 4 och 5 mm pennkanyler. (BD:s svenska hemsida)

Det finns nationella riktlinjer i injektionsteknik med titeln: Subkutana injektioner för vuxna och barn med diabetes.
 • Patientutbildning
 • Kortast tillgängliga pennkanyl bör användas, 4-5 mm.
 • Inspektion och palpation av injektionsområden varje år
 • Regelbunden repetition av injektionsteknik

En artikel om de Nya Internationella Riktlinjerna

Kajsa pratade om

 • Varför kan det göra stor skillnad hur jag tar mitt insulin?
 • Kan jag göra något åt fettkuddar?
 • Är kort pennkanyl något för mig?

Var ska man insulinet?

 • Mage
 • Skinkor
 • Lår om det finns tillräckligt med fettvävnad
 • Det ska vara en centimeter mellan injektionerna för att undvika fettkuddar
 • Lyft vid behov ett hudveck.

På bilden till vänster visar Kajsa en hjälpmedel man kan använda för att variera injektionsställena. Det stora hålet i mitten placeras över naveln. Injicera sedan i ett nytt hål varje gång. Det finns 84 hål så det kommer att ta ett tag innen du är tillbaka till samma injektionsställen. Det finns även mallar som kan användas till låren. De är blå.

På så sätt undviker du att få fettkuddar!

Spelar det någon roll hur djupt man injicerar?

De två övre linjerna i diagrammet till höger visar när man injicerar insulinet i låret, djupt (blått) respektive grunt (skärt) medan de två undre när man injicerar i magen, grunt respektiva djupt. Som synes är det ingen skillnad om man trycker in kanylen djupt eller inte.

Slutsats: Använd så kort kanyl som möjligt för att inte orsaka mer skada i vävnaden än nödvändigt. (minska risken för fettkuddar)

Stick aldrig så djupt att du riskerar att injicera insulinet i en muskel.

Om du råkar injicerer ditt långsamverkande insulin in i en muskel kommer det att fungera som ett snabbverkande insulin. Det kommer ut i blodet mycket snabbare.


Upptaget av insulin avsatt mot tiden i minuter (x-axeln)

Blodsockernivån när man injicerar i en fettkudde (övre kurvan) och i frisk vävnad (nedre kurvan) Bilden från Anders Frid (Diabetesläkare i Skåne)

Fettkuddar

Fettkuddar uppstår om du injicerar på samma ställe för ofta. Den skada kanylen orsakar hinner inte läka ut mellan sticken. Om du redan har fettkuddar kan de försvinna helt om du varierar injektionsplatserna. Om det blivit för allvarligt kan de i alla fall minska rejält.

Att injicera i en fettkudde kan vara trevligt eftersom det gör mindre ont. Men, upptaget av insulinet försämras rejält vilket diagrammet till vänster tydligt visar. För att nå tillräckligt effekt av insulinet måste doserna ökas. Jag känner till fall där diabetikern efter att börjar injicera rätt kunde minska sitt insulinbehov med 30 %. Det finns gott om sådana solskenshistorer berättade Kajsa.

Kortare kanyler minskar risken för fettkuddar. Byt också kanyl ofta. Kanylerna blir trubbiga och orsakar då mer skada än vad nya gör. Åternavänd dem inte!

Det är lättast att upptäcka om du har fettkuddar om du känner efter när du tvålat in dig i duschen. Känn där du injicerat ofta.

Till slut några praktiska råd från Kajsa

 • Rotera mera

 • Överväg kort pennkanyl

 • Undvik att injicera i muskelvävnad

 • Pennkanyler är för engångsbruk

 • Känn igenom dina injektionsområden regelbundet

 • Var snäll mot dig själv

(Sammanfattningen är skriven av Göran)

Tillbaka