Diverse

Länkar

Diabetesföreningen Norra Älsborg Göteborgs Diabetesförening Stockholms Diabetesförening
Diabetesförbundets webbshop    Här kan du beställa böcker, brochyer, faktablad, piketröjor, profilprodukter mm till bra priser
Funktionsrätt Västra Götaland, en samarbetssorganisation för 55 funktionshindersföreningar, bla Diabetesföreningen Västra Götaland
Centrum för sällsynta diagnoser Väst,        |     CSD  (Centrum för sällsynta diagnoser i samverkan)
 

 

Kungälv/Ale Diabetesförening

Tekniska hjälpmedel

I Allt om Diabetes nummer 2 2019 finns det en intressant artikel om tekniska hjälpmedel. Vill man läsa mer hänvisas till tillverkarnas hemsidor. Dessa länkar finns här:

Glukosmätare

Insulinpumpar

Hybrid Closed Loop

Åldersfördelningen i Kungälv-Ale Diabetesförening

Respektive stapel visar antalet medlemmar födda under en dekad. Som synes är 40-talisterna den största gruppen.