Diverse

Kungälv/Ale Diabetesförening

Tekniska hjälpmedel

I Allt om Diabetes nummer 2 2019 finns det en intressant artikel om tekniska hjälpmedel. Vill man läsa mer hänvisas till tillverkarnas hemsidor. Dessa länkar finns här:

Glukosmätare

Insulinpumpar

Hybrid Closed Loop

Åldersfördelningen i Kungälv-Ale Diabetesförening

Respektive stapel visar antalet medlemmar födda under en dekad. Som synes är 40-talisterna den största gruppen.