Aktuellt

Kungälv/Ale Diabetesförening

Vad händer i Diabetesföreningarna omkring oss? Det anordnas föredrag och andra aktiviteter även på andra ställen i regionen och dessa föreningar är samlande i Diabetesföreningen Västra Götaland. Genom att gå in på deras hemsida kan du se vad som är på gång i andra diabetesföreningar i regionen. Allt finns inte med tyvärr men vi hoppas att användningen ökar.

 

En statlig utredning föreslår att man ska upphöra med gratis insulin

Utredningens titel är: Tydligare ansvar och regler för läkemedel (SOU 2018:89) och är slutbetänkandet från Läkemedelsutredningen

Det är huvudsaklingen två skäl man för fram

  • Inga andra läkemedel är kostnadsfria utan de ingår i högkostnadsskyddet
  • De med diabetes 2 kan frestas att ta (gratis) insulin istället för att göra de livsstilsförändringar som krävs.

Diabetesföbundet har i sitt remissva kraftullt avvisat förslaget och pekat på vilka följder det kan få. Blan annat påpekar man att kostnaden för insulin bara är cika 10 % av den totala kostnaden. Det är komplikationerna som kostar och de kommer inte att minska om förslaget genomförs, utan öka.

Hela utredningen (732 sidor)           De fyra sidor som handlar om insulin (avsnitt 6.4)        Diabetesförbundets remissvar           .